การประชุมรับโอนข้าราชการครูฯจำนวน 1 ราย ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องยูงทอง อาคาร 1 ชั้น 2 อบจ.ชลบุรี

 การประชุมรับโอนข้าราชการครูฯ