พันธกิจ

พันธกิจ

 

• สร้างระบบการพัฒนากำลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน

 

• ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมี ส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้นการมีสัมพันธภาพที่ดี

 

• ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีทุกส่วนราชการ /หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง 

• เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ

 

• ดำเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการทำงาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุกหน่วยงาน

 

5a2c4b5d78b1e1.6484248915128523174944

Thai English

เมนูหลัก

สถานะ ออนไลน์

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

050180
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
47
41
480
39341
220
1977
50180

Your IP: 3.89.204.127
Server Time: 2021-12-04 03:02:02