Latest Post

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 การประชุม ก.จ.จ.ชลบุรีครั้งที่ 1/2566 วันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โครงการอบรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบ 2566 วันที่ 16มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การประชุม ก.จ.จ.ชลบุรีครั้งที่ 12/2565 วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

หน้าแรก

“มุ่งมันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประสานงานสิ่งแวดล้อม
พัฒนาบุคลากรให้คงไว้ ซึ่งวิชาชีพบนหลักธรรมาภิบาล”

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.
314450
Total Visitors
9
Visitors Today
นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

You missed