ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

              การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย เชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความรับผิดชอบ ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. พันธกิจ

3. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

              การกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยกำหนดขึ้นจากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ในกรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาบุคลากรตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นำและองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี(Organization Integrity )

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในรูปแบบต่าง ๆ

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

 

Thai English

เมนูหลัก

สถานะ ออนไลน์

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

050169
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
36
41
469
39341
209
1977
50169

Your IP: 3.89.204.127
Server Time: 2021-12-04 02:41:46