การประชุม ก.จ.จ.ชลบุรี ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

IMG 5853

 

IMG 5860

 

IMG 5859

 

IMG 5858

 

IMG 5865

 

IMG 5869

 

IMG 5871

 

IMG 5874