ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (5 พ.ย. 62)

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

5-11-62

 

>>โหลดคำร้องขอโอน<<