เดือน: ธันวาคม 2022

การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ (ภาค ค.)ในการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ได้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องแก้วเจ้าจอม

การรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๘๖ อัตรา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ ชั้น ๔ อาคาร ๒ อบจ.ชลบุรี

You missed